รายละเอียดเรทเงินเดือน

เรท MCat

  • Mcat ทั่วไป
  • Pre Diamond
  • Diamond
  • Star
  • Star Cub C
  • Celeb MC

เรท Global

  • Global ทั่วไป
  • Global Casting
  • Globat Pretty Casting